درباره ما

فحوا کمک میکند تا یاد بگیریم بهتر بنویسیم. قطعا برایمان پیش آمده که دوست داشته ایم بتوانیم به راحتی آنچه در ذهن داریم را به رشته تحریر درآوریم. اما همیشه آنقدر سخت جلوه داده است که آن را فراموش کردیم.

فحوا اینجاست تا به ما یاد بدهد، چگونه بنویسیم؟ چقدر تا نویسنده شدن فاصله داریم؟ آیا اصلا نویسندگی به درد ما میخورد یا نه؟ 

درست است که نویسندگی و نوشتن یک احساس بر خواسته از درون شماست، اما با دانستن برخی قواعد نویسندگی، راحت تر خود را در دریای نوشتن غرق خواهید کرد!

آموزش نویسندگی و داستان نویسی

فحوا هم برای مخاطبانی که دلشان برای نویسندگی و داستان نویسی میتپد، مفید است. و نیز برای کسانی که به هر دلیل فرصت نوشتن را ندارند، راهگشاست.

به راحتی از تیم فحوا بخواهید تا با قلم جادوییشان برای شما و یا کسب و کارتان محتوایی مناسب تولید کنند! ما به چگونه بکار گیری کلمات برای هدفی مشخص و در یک کلمه تولید محتوا تحت وب، شما را کمک خواهیم کرد!

سفارش تولید محتوا